“Vsaka sveta maša, ki smo jo dobro in pobožno spremljali, ustvari v naši duši čudovite sadove obilne duhovne in gmotne milosti, ki je sami sploh ne poznamo. Zatorej ne zapravljaj svojega denarja, daruj ga in pridi k sveti maši (FSP, 45). Svet bi mogel obstajati tudi brez sonca, vendar ne more obstajati brez svete maše.”
(AP)