“Življenje je Kalvarija; vendar je primerno, da se vzpenjamo veseli. Križi so Ženinov nakit, ki si ga ljubosumno želim. Moje trpljenje je prijetno. Trpim, kadar ne trpim.”
(CE, 22)