“Obstajajo tako vzvišene radosti in tako globoke bolečine, da bi jih mogla beseda le slabo izraziti. Molk je poslednji pripomoček duše tako v neizrekljivi sreči kakor tudi v največjih pritiskih.”
(ASN, 43)