“Ljubite in udejanjajte preprostost in ponižnost in ne menite se za sodbe sveta, kajti če ta svet ne bi imel ničesar, kar bi mogel reči proti nam, ne bi bili resnični Božji služabniki.”
(ASN, 43)