“Sredi preizkušenj, v katere te postavlja Gospod, vsaj na površju duše živi veselo in pogumno. Živi vesela in pogumna, ponavljam, kajti angel, ki oznanja rojstvo našega malega Odrešenika in Gospoda, oznanja s petjem in poje oznanjajoč, da oznanja veselje, mir in srečo ljudem dobre volje, da ne bi bilo nikogar, ki ne bi vedel, da za to, da sprejmeš to Dete, zadošča biti dobre volje.”
(Epist. III, str. 466)