“Življenje je stalno ozdivanje zoper samega sebe; samo za ceno bolečine se vse lepo izteče. Vedno delajte družbo Jezusu v Getsemaniju in on vas bo znal potolažiti v tesnobnih urah, ki bodo prišle.”
(ASN; 15)