“Vera vodi tudi nas in mi za njeno lučjo varni stopamo po poti, ki nas vodi k Bogu, v njegovo domovino, kakor so sveti modri z vzhoda, ki jih je vodila zvezda, simbol vere, prispeli v zaželeni kraj.”
(Epist. IV, str. 886)