“Zakaj je zlo na svetu? »Dobro poslušaj … Mama dela vezenino. Njen sinko sedi na pručki in vidi njeno delo; vendar od spodaj. Vidi vozle vezenja, prepletene niti … in vpraša: ‘Mama, bi lahko videl, kaj delaš? Tvoje delo je tako nejasno!?’ Takrat se mama skloni in mu pokaže pravo stran svojega dela. Vsaka barva je na svojem mestu in raznolikost niti se sestavlja v ubranost načrta. Glej, mi vidimo spodnjo stran vezenine. Sedimo na nizki pručki«.”
(GG, 106)