“Poveličujem dobrega Boga za sveta občutja, ki ti jih daje njegova milost. Prav je tako, da nikoli ne začneš nobenega dela, ne da bi prej prosila za Božjo pomoč. Tako si boš izprosila milost svete vztrajnosti.”
(Epist. III, str. 456)