“Znano vam je, da želim umreti in ljubiti Boga, ali smrt ali ljubezen, kajti življenje brez te ljubeznije je slabše od smrti. O hčerke moje, pomagajte mi. Vsak trenutek umiram in preživljam smrtne stiske. Vse se mi zdi sen in ne vem, kam naj se obrnem. Moj Bog, kdaj bo prišla ura, ko bom tudi jaz mogel prepevati: To je moj mir, o Bog, na veke?”
(Epist. III, str. 406)