“Vse svoje skrbi preložite na Boga, kajti on zelo močno skrbi za vas in za vaše tri angelčke-otročiče, za katere je hotel, da bi bili obdana z njimi. Ti otroci vam bodo s svojim vedenjem v podporo in v tolažbo v teku življenja. Vedno si prizadevajte za njihovo vzgojo, ne toliko znanstveno kakor nravstveno. Vse to naj vam bo pri srcu in naj vam bo bolj drago od punčice vašega očesa. Poskrbite, da bo vzgojo uma, ki se odvija ob dobrem študiju, vedno spremljala vzgoja srca in naše svete vere; prva brez druge zadaja smrtno rano človeškemu srcu.”
(AdFP, 467)