“Dvigni se torej, o Gospod, in potrdi v svoji milosti tiste, ki si mi jih zaupal, in ne dopusti, da bi se kdo izgubil, ko bi zapustil stajo. O, Bog, o Bog!  … Ne dovoli, da bi se tvoja dediščina izgubila.”
(Epist. III, str. 1009)