“Potrudi se, da se boš v vsakem dogodku vedno in v vsem prilagodil Božji volji in ne boj se. To prilagajanje je najzanesljivejša pot, da pridemo v nebesa.”
(Epist. III, str. 448)