“Jezus, ki je vladal v nebesih s presveto človeško naravo, katero je prejel iz notranjosti Device, je tudi hotel, da bi se mu njegova Mati ne le z dušo, ampak tudi telesno pridružila in bila v polnosti deležna njegove slave. In to je bilo zares pravično in se je spodobilo. To telo, ki ni bilo niti za hip suženj demona in greha, ni smelo biti niti suženj razpadljivosti.”
(Epist. IV, str. 967)