“Demon ima ena sama vrata, da vstopi v našo dušo: voljo; nobenih skrivnih vrat ni. Grešna dejanja, storjena brez soglasja volje, niso greh. Kjer ni sodelovanja volje, ne govorimo o grehu, ampak o človeški slabosti.”
(AdFP, 549)