“Da bi mogli posnemati Jezusa, je potrebna vsakodnevna meditacija in vztrajno premišljevanje njegovega življenja; iz meditacije in iz premišljevanja vznikne občudovanje njegovih dejanj, iz občudovanja pa želja po posnemanju in tolažba ob njem.”
(Epist. I, str. 1000)