“Loči se od sveta. Poslušaj me: nek človek se utopi v morskih globinah, drugi pa se utopi v kozarcu vode. Kakšna je po tvojem razlika med tema dvema človekoma; mar nista oba enako mrtva?” (AdFP, 555)