“Daj in ohrani mi to živo vero, da bom mogel verovati in delovati samo zaradi ljubezni do tebe. To je prvi dar, ki ti ga združen z modrimi z vzhoda prinašam in se globoko priklanjam pred tvojimi nogami ter, ne oziraje se na kogarkoli, pred vsem svetom izpovedujem, da si ti naš resnični in edini Bog.”
(Epist. IV, str. 884)