“Moji sinovi, biti, ne da bi mogel izpolniti svojo dolžnost, je nekoristno; bolje je, da bi umrl!”
(T, 96)