“Darovanjska ljubezen je kraljica kreposti. Kakor nitka povezuje bisere, tako darovanjska ljubezen povezuje kreposti. In kakor biseri padejo, če se nit pretrga, tako se porazgubijo kreposti, če manjka darovanjske ljubezni.”
(CE, 11)