“Spoved, ki je očiščevanje duše, je treba opraviti najmanj vsakih osem dni; čutim, da ne bi mogel duše puščati brez spovedi več kakor osem dni.”
(AP)