“Tvoje nežnosti osvajajo moje srce, in ostajam prevzet od tvoje ljubezni, o nebeško Dete. Pusti, naj se v stiku s tvojim ognjem moja duša raztopi iz ljubezni in naj me tvoj ogenj použije, upepeli naj me ob tvojih nogah in naj ostanem raztaljen od ljubezni in poveličujem naj tvojo dobroto in tvojo ljubezen.”
(Epist. IV, str. 871 in dalje)