“Če bi bila naša pokončna drža odvisna od nas, bi ob prvi sapi zanesljivo padli v roke sovražnikov našega zveličanja. Vedno zaupajmo v Božje usmiljenje in tako bomo čedalje bolj izkušali, kako dober je Gospod.”
(Epist. IV, str. 193)