“Blažena Marijina duša se je kakor golob, kateremu razvežejo vezi, ločila od svojega svetega telesa in je odletela v naročje svojega ljubljenega.”
(Epist. IV, str. 967)