“Ne smeš se zmesti glede spoznanja, ali si soglašala ali ne. Tvoje prizadevanje in tvoja budnost naj bosta obrnjeni k pravim namenom, ki jih moraš imeti pri svojem delu in pri tem, da se vedno pogumno in velikodušno bojuješ  zoper hudobna orožja hudega duha.”
(Epist. III, str. 622)