“Najprej povzdignimo pogled kvišku, potem pa poglejmo sami sebe. Neskončna oddaljenost, ki jo ugledamo med sinjino neba in globino brezna, poraja ponižnost.”
(T, 54)