“Srce našega Božjega Učitelja nima zakona, ki bi bil ljubeznivejši od zakona miline, ponižnosti in ljubezni.”
(CE, 11)