“Kar zadeva vaše branje, je le malokaj vredno občudovanja in skoraj nič, kar bi vas vzgajalo. Absolutno je potrebno, da podobnemu branju dodate branje svetih knjig (= Svetega pisma), ki ga tako priporočajo vsi sveti očetje. In ne morem vam dati spregleda od tega duhovnega branja, saj mi je preveč do vaše popolnosti. Primerno je, da odstranite svoj predsodek (če želite iz tovrstnega branja pridobiti tako zaželeni sad), kar zadeva slog in obliko, s katerima so te knjige napisane. Prizadevajte si pri tem in izročite stvar Gospodu. V tem je zelo huda prevara in vam je jaz ne morem prikrivati.”
(Epist. II, str. 141 in dalje)