“Pogum, moja ljubljena hči, treba je pozorno gojiti to dobro vzgojeno srce in ničesar prihraniti od tistega, kar more biti koristno za njegovo srečo. In četudi je to v vsakem obdobju, to je v vsaki starosti, mogoče in potrebno početi, je vendarle obdobje, v katerem si ti, najbolj prikladno.”
(Epist. III, str. 418)