“Temeljna odpoved samemu sebi se dogaja ob domačem ognjišču.”
(FM, 167)