“Občutim čedalje večjo potrebo, da bi se z več zaupanja prepustil Božjemu usmiljenju in da bi bilo moje edino upanje samo v Bogu.”
(Epist. I, str. 224 in dalje)