“Odobravam, da si prizadevaš pridobivati duše za Jezusa in jih učiš, kako naj mu bodo všeč. Vendar pristopi tudi k svetemu obhajilu za svetega očeta.”
(Epist. III, str. 459)