“Dobro srce je zmeraj močno; trpí, toda svoje solze skriva in je zadovoljno s tem, da se žrtvuje za bližnjega in za Boga.”
(CE, 23)