“Kaj je sreča, če ne to, da imamo v posesti vsakovrstne dobrine, kar naredijo človeka popolnoma zadovoljenega? Toda ali je na tej zemlji mogoče najti koga, ki bi bil popolnoma srečen? Ne, zanesljivo ne. Človek bi bil takšen, če bi bil popolnoma zvest svojemu Bogu. Toda ker je človek poln prestopkov, to je poln grehov, ne more nikoli biti v polnosti srečen. Torej je mogoče srečo najti samo v nebesih; tam ni nevarnosti, da bi izgubili Boga, tam ni trpljenja, ni smrti, ampak večno življenje z Jezusom Kristusom.”
(CS, št. 67, str. 172)