“Bodi trdno prepričana: kolikor bolj je duša ljuba Bogu, toliko bolj bo morala biti preizkušana. Zato vedno pogumno naprej.”
(Epist. III, str. 397)