“Po preizkušnjah Bog naveže nase duše, ki so mu posebej ljube.”
(ASN, 44)