“Če smo skušani, je to znamenje, da Gospod dušo lepo sprejema.”
(Epist. III, str. 50)