“Ljubezen vse pozabi, vse odpusti, brez pridržka vse da.”
(Edpist. IV, str. 870)