“Spomni se tega, kar se je dogajalo v srcu naše nebeške Matere ob vznožju križa. Zaradi preobilice bolečine je ostala okamenela pod križanim Sinom, toda ne moreš reči, da jo je Sin zapustil. Še več, kdaj jo je bolj ljubil kakor takrat, ko je trpel in ni mogel niti jokati?”
(Epist. III, str. 189)