“Raje bi imel tisoč križev, še več, vsak križ bi mi bil sladek in lahek, če ne bi imel te preizkušnje, da nisem nikoli gotov, ali so moja dela všeč Gospodu … Takšno življenje je boleče … S tem sem se sprijaznil, toda moje sprijaznjenje, moj fiat, se mi zdi tako hladen, tako prazen! … Kakšna skrivnost! Samo Jezus mora misliti na to.”
(AD, 93 in dalje)