“Jezus, ti zaneti tisti ogenj, ki si ga prinesel na zemljo, da me bo použil in se bom žrtvoval na oltarju tvoje ljubezni kot ljubeča žgalna daritev, ker ti vladaš v mojem srcu in v srcih vseh in od vseh in povsod se dviga ena sama pesem hvale, poveličevanja, zahvale tebi zaradi ljubezni, ki si nam jo z Božjo nežnostjo izkazal v skrivnosti svojega rojstva.”
(Epist. IV, str 869)