“Treba je ljubiti, ljubiti, ljubiti in nič drugega.”
(GF, 292)