“Bog ne želi, da bi čutno zaznavala občutja vere, upanja in ljubezni, niti ne želi, da bi v njih uživala, razen kolikor to hoče uporabiti ob priložnostih. Joj, kako srečni smo, da nas naš nebeški vzgojitelj tako strogo drži! Ni nam treba storiti drugega kakor to, kar že počnemo, namreč, ljubiti moramo Božjo previdnost in se prepustiti Božjemu objemu in Božjemu osrčju. Ne, moj Bog, ne želim si bolj uživati v svoji veri, v svojem upanju, v svoji ljubezni, le da bi mogel iskreno izpovedati, četudi brez okusa in brez občutja, da bi raje umrl kakor zapustil te kreposti.”
(Epist. III, str. 421 in dalje)