“Mar Sveti Duh ne govori, da se mora duša, ki se približuje Bogu, pripraviti na skušnjavo? Dvigni se torej, pogum, moja draga hči; krepko se bojuj in prejela boš nagrado, ki je prihranjena močnim dušam”.
(Epist. III, str. 423)