“Dolžnost je pred vsako drugo stvarjo, četudi sveto.”
(CE, 60)