“V preprostosti hodite po Gospodovi poti in ne vznemirjajte vašega duha. Mrziti morate svoje pomanjkljivosti, vendar ostanite mirni, ne pa nadležni in neirni; z njimi bodite potrpežljivi, da bi s pomočjo svete ponižanosti od njih iztržili korist. Če pa takšne potrpežljivosti nimate, moje dobre hčerke, se vaše nepopolnosti ne bodo zmanjšale, marveč bodo čedalje bolj rasle, saj ni ničesar, kar bi tako krepilo naše pomanjkljivosti in jih združevalo, kakor nemir in zaskrbljenost, da bi jih odstranili.”
(Epist. III, str. 579)