Župnija Ljubljana – Štepanja vas

V župniji deluje šest pevskih zborov, skupina za moške, deset zakonskih skupin, skupina Vera in Luč, skupina Cenacolo, skupina za novo evangelizacijo – Živi in deli Kristusa, Marijino delo, dve skupini Frančiškovega svetnega reda, biblična skupina in štiri molitvene skupine. V našem župnijskem domu deluje glasbena šola in katoliški Vrtec Nazaret, ki ga po montessori metodi vodijo Marijine sestre.

Naj nas vse spodbuja misel iz pisma Rimljanom: »Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen.S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.« (Rim 10,9-10.13).

Molitev in svete maše pri kapucinih

Poslušate lahko sv. maše v živo iz Škofje Loke, Štepanje vasi in iz Brezij