Skavti – steg Ljubljana 4

V naši župniji je aktivna tudi zelo lepa skupina katoliških skavtov, ki se pri nas v šestih različnih starostnih skupinah zbirajo v stegu Divjih golobov – Ljubljana 4 (http://ljubljana4.skavt.net/).Tu so že od samih začetkov slovenskih katoliških skavtov, saj ustanovitelj Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Peter Lovšin izhaja iz naše župnije. V tem času se v našo župnijo seli sedež slovenskih katoliških skavtov. Med župnijskim domom in našim samostanom bo združenje katoliških skavtov zgradilo stavbo, v kateri bo sedež njihovega združenja.