Bratje Kapucini

Poslanstvo


Romanje v Assisi

Program v Domu duhovnosti
Kančevci v letu 2019

Vnebovzetje Device Marije (A) - Moje srce se raduje v Bogu

20. navadna nedelja (C) - Gospodov dan z Besedo

Naše knjige
Uredi oz. spremeni to novicoPismo ob ustanovitvi molitvena naveze za dobre družine in duhovne poklice
Objavljeno: 27.6.2005
Dragi bratje in sestre!

Ob letošnjem praznovanju 4. velikonočne nedelje, to je nedelje dobrega pastirja, se slovenski kapucini obračamo na vas s pismom, s katerim vas želimo povabiti k sodelovanju.

V pastoralnem letu 2003/04 posveča Cerkev v Sloveniji posebno pozornost poklicanosti. S tem želi poživiti v vseh verujočih pogled na življenje v naslednji luči: življenje je dar, v življenje smo poklicani in vsak je poklican tudi k uresničitvi določenega Božjega načrta.

Jezus je s postavitvijo zakramentov svetega reda in svetega zakona pokazal dve temeljni področji človekove poklicanosti: v duhovni poklic ali v zakonsko življenje, to je v ustanovitev družine. V Cerkvi, kjer se delita ta dva zakramenta in kjer se obhajajo redovne zaobljube, Kristus z mladim človekom sklepa zavezo. Z njo mu izkazuje veliko zaupanje in ga pošilja, naj z Božjo pomočjo uresniči, k čemur je poklican.

V našem času se srečujemo z dejstvom, da je prav gledanje na življenje kot na poklicanost pri mladih kakor tudi pri mnogih odraslih slabo vrednoteno. Namesto o poklicanosti govorimo o karieri, dosežkih in uspešnosti. Splošno družbeno ozračje ni naklonjeno ustanavljanju družine, še manj duhovnim poklicem.

Istočasno mnogi med vernimi čutimo, da je prav odločanje mladih za družino ali duhovni poklic v krizi. Za duhovi poklic se odloča zelo majhno število mladih, odločanje za skupno življenje pa je prepogosto >na lahko<. Začetna medsebojna privlačnost se spremeni v nerazumevanje in celo v nasilje. Bolj kot visoko število ločitev je boleče to, da vsaka takšna ponesrečena zakonska ali zunajzakonska skupnost pušča na vseh njenih članih nepopravljive rane. Osnovni razlog za te tragedije pa je, da mnogi mladi v svoji mladosti niso doživeli družine svojih staršev in s tem niso prejeli vzorca, kako družina sploh izgleda. Manjka jim izkušnja, da je družina tisti prostor, ki zagotavlja tudi njihovim otrokom najboljše možnosti za odraščanje v zrele osebnosti. Mnogi se v času svoje mladosti niso ali niso mogli usposobiti za velikodušnost, za ustvarjalnost, za veselo medsebojno obdarovanje, za sprejemanje drugega, tudi za prenašanje drugega, kar so zahteve in darovi zakonskega in družinskega življenja oziroma življenja v duhovnem poklicu.

V Cerkvi že veliko molimo in tudi govorimo o duhovnih poklicih. Nedelja dobrega pastirja hoče to molitev med nami znova poživiti. Zavedati se moramo, da ob delu za duhovne poklice ne smemo pozabiti tudi na delo za dobre družine, saj je delo za dobre družine hkrati tudi delo za duhovne poklice.

Slovenski kapucini odkrivamo, da je najprej potrebno nekaj narediti, da bomo dobre družine in duhovne poklice bolj cenili. Prvi korak vidimo v molitvi za dobre družine in duhovne poklice. Že z odločitvijo, da bomo molili za dobre družine in duhovne poklice, izražamo, da oboje cenimo, molitev pa nam bo pomagala, da jih bomo še bolj cenili. Z dejanjem molitve hočemo pokazati tudi mladim, ki so še pred odločitvijo za življenjsko poslanstvo, da jih imamo radi in jim želimo dobro.

Zato vas, dragi bratje in sestre, vabimo, da se nam pridružite v MOLITVENI NAVEZI ZA DOBRE DRUŽINE IN DUHOVNE POKLICE. Izbrali smo ime MOLITVENA NAVEZA. Naveza se uporablja v alpinizmu, kjer se plezalci med seboj povežejo na isto vrv z namenom, da drug drugega varujejo in si pomagajo. Pri naši pobudi želimo povezati med seboj vse, ki želijo z molitvijo podpirati prizadevanja, da bi med nami bile dobre družine in da bi bilo dovolj duhovnih poklicev.

Član Molitvene naveze za dobre družine in duhovne poklice je torej lahko vsak, ki se odloči, da bo molil za dobre družine in duhovne poklice. K molitveni navezi vabimo tako odrasle, da bi molili za razumevanje in spoštovanje v obstoječih družinah, za zvestobo duhovnikov, redovnikov in redovnic ter za vse mlade, da bi se dobro pripravili na bodoče poslanstvo v družini ali duhovnem poklicu. Vabimo starše, da bi molili za svoje družine in svoje otroke. Vabimo tudi mlade, da bi molili zase in za svoje vrstnike, tudi za bodočega sozakonca, da bi bili odprti za odkrivanje Božjega načrta in pogumni pri odločanju.

Član Molitvene naveze sprejema molitev za dobre družine in duhovne poklice kot svoje opravilo. Vsak opravlja molitev osebno, zato si bo toliko laže določil čas, da jo bo lahko opravil vsak dan. Lep sad te molitve pa bo tudi, če bo povezala več oseb, da bi skupaj molili, na primer v družini.

 

Molitvena naveza vsebuje kratko Frančiškovo molitev in eno desetko rožnega venca. Molitev sv. Frančiška se glasi:

 

O VZVIŠENI IN VELIČASTNI BOG,
RAZSVETLI TEMINE MOJEGA SRCA.
DAJ MI PRAVO VERO,
TRDNO UPANJE,
POPOLNO LJUBEZEN,
GLOBOKO PONIŽNOST,
RAZUMNOST IN SPOZNANJE,
DA SE BOM DRŽAL-A TVOJIH ZAPOVEDI. AMEN.

K tej molitvi dodajamo eno desetko rožnega venca, in sicer v naslednjih dveh možnostih:

V 1. možnosti smo vzeli desetke iz dnevnega razporeda delov rožnega venca:

  • ponedeljek iz veselega dela - ki si ga Devica rodila,
  • torek iz žalostnega dela - ki je za nas težki križ nesel,
  • sreda iz častitljivega dela - ki je Svetega Duha poslal,
  • četrtek iz svetlega dela - ki je oznanjal Božje kraljestvo,
  • petek iz žalostnega dela - ki je za nas križan bil,
  • sobota iz veselega dela - ki si ga Devica v templju darovala,
  • nedelja iz častitljivega dela - ki je od mrtvih vstal.

Desetke smo izbrali tako, da nas njihova vsebina močneje povezuje z namenom naše molitve.

Vsem, ki že redno molite cel rožni venec vsak dan, ni potrebno podvajati teh desetk, pač pa je dovolj, da te desetke namenite za dobre družine in duhovne poklice.

2. možnost je za vse tiste, ki ste že vključeni v katero drugo obliko molitve za duhovne poklice, na primer Živi rožni venec. Kdor bi se želel pridružiti tudi Molitveni navezi, je dovolj, da namen svoje redne molitve (desetko rožnega venca) razširi tudi na molitev za dobre družine.

Člane Molitvene naveze vabimo tudi, da se udeležijo skupne molitve za duhovne poklice v cerkvi (čaščenje Najsvetejšega, maša za duhovne poklice).

Na koncu želimo, naj Bog blagoslovi to pobudo, najprej da bi zaživela, nato pa da bi tudi prinašala sadove.

Slovenski kapucini

PS: Kdor bi želel potrditi pridružitev Molitveni navezi z vpisom, naj to sporoči na naslov: kapucini.provincialat@rkc.si, da mu pošljemo prijavnico, lahko pa jo dobite tudi v vseh cerkvah, ki jih upravljamo kapucini.Glej tudi...


Sorodno iz kategorije “Poslanstvo”...


išči po novicah in vsebini

Napovednik


Arhiv novic